Manual Pengguna Permohonan Lesen

PEMOHONAN BARU

 1. Pengguna yang belum mempunyai lesen, ia boleh membuat PERMOHONAN BARU bagi semua lesen kecuali lesen import dan eksport yang hendaklah mempunyai lesen borong dipohonnya. Langkah-langkah permohonan baru adalah seperti berikut:-
 1. Pengguna perlu lampirkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan mengikut jenis syarikat seperti MYID, Borang 49 dan lain-lain lagi.
 2. Semua lampiran hanya boleh menggunakan format seperti :- PNG, JPG, GIF, BMP dan PDF sahaja.
 3. Pengguna harus mengisi Borang-Borang Pengurusan dahulu sebelum membuat sebarang permohonan.
 4. Segala urusan berkaitan lesen atau Permohonan Baru pengguna boleh merujuk pada email masing-masing.

DAFTAR LESEN 

 1. Pengguna yang telah menjalankan perniagaan,ia boleh menggunakan borang MENDAFTAR LESEN kedalam sistem eLesen. Walaubagaimanapun pengguna harus mengisi Borang-Borang Pengurusan terlebih dahulu.
 2. Lesen-Lesen telah didaftarkan boleh membuat permohonan perubahan pada lesen. Langkah-langkah pendaftaran terperinci adalah seperti berikut :-

PERUBAHAN LESEN-LESEN

 1. Lesen yang telah diluluskan (belum mansuh) atau telah didaftarkan, pengguna boleh membuat PERUBAHAN PADA LESEN seperti Pembaharuan,Perubahan Muatan, Perubahan Gantian,Pembatalan,Perubahan Outlet, Perubahan Muatan Runcit, Perubahan Gudang dan Perubahan Kilang didalam ruang Menguruskan Lesen Sedia Ada.
 2. Semua perubahan memerlukan pengguna memasukkan lampiran-lampiran yang diperlukan didalam permohonan perubahan.
 3. Semua lampiran hanya boleh menggunakan format seperti :- PNG, JPG, GIF, BMP dan PDF sahaja.
 4. Segala makluman berkaitan lesen atau permohonan perubahan pengguna harus merujuk pada email masing-masing.
 PEMBAHARUAN PERUBAHAN MUATAN GUDANG GANTIAN
PEMBATALAN PERUBAHAN MUATAN RUNCIT PERUBAHAN OUTLET
PERUBAHAN GUDANG PERUBAHAN KILANG 

 

Translate »