Lesen Borong

PANDUAN DAN SYARAT MEMOHON LESEN BORONG

A. Keterangan Ringkas

Suatu lesen yang dikeluarkan kepada mana-mana orang yang berkelayakan untuk menjual beras secara borong dengan had muatan bermula 100 tan metrik

B. Panduan Permohonan

1. Cara Permohonan

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui laman web berikut:

http://www.elesen.mafi.gov.my

2. Kriteria Kelayakan / Syarat-Syarat Permohonan

i. Pemohon hendaklah warganegara Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas atau syarikat milik warganegara Malaysia sahaja.

ii. Mempunyai modal semasa sekurang-kurangnya RM100,000 bagi Bumiputera atau RM150,000 bagi Bukan Bumiputera.

iii. Mempunyai stor yang sesuai dan munasabah (terletak di aras bawah, bebas dari kawasan banjir, akses keluar masuk premis tidak menganggu aliran trafik).

iv. Tiada lesen berkaitan beras yang lain yang wujud di alamat yang sama.

3. Dokumen Yang Diperlukan

Bahagian I Maklumat Asas Syarikat

i. Perniagaan Jenis Enterprise (Milik Tunggal / Perkongsian)

a. Salinan print-out ringkasan maklumat perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempoh dan menunjukkan jenis perniagaan Borong Beras serta alamat premis yang dipohon.

b. Salinan Borang 1 (I.R.D. No. 7), Borang R22 (Certificate of Registration) dan Extract of Business Names Registration yang masih sah tempoh dan menunjukkan jenis perniagaan Borong Beras bagi negeri Sarawak.

c. Salinan Trading Licence yang masih sah tempoh dan menunjukkan jenis perniagaan Beras Borong bagi negeri Sabah.

d. Salinan Penyata Akaun Bank bagi tiga (3) bulan terkini atas nama pemohon atau perniagaan yang didaftarkan dengan baki tidak kurang daripada RM100,000 untuk pemohon Bumiputera atau RM150,000 untuk pemohon Bukan Bumiputera.

ii. Perniagaan Jenis Sdn Bhd / Bhd

a. Salinan Memorandum and Articles of Association (MAA).

b. Salinan print-out ringkasan maklumat perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang menunjukkan jenis perniagaan Borong Beras serta alamat premis yang dipohon.

c. Mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya RM100,000 bagi syarikat bertaraf Bumiputera dan RM150,000 bagi syarikat bertaraf Bukan Bumiputera.

d. Salinan Penyata Akaun Bank bagi tiga (3) bulan terkini atas nama perniagaan yang didaftarkan dengan baki tidak kurang daripada RM100,000 untuk syarikat bertaraf Bumiputera atau RM150,000 untuk syarikat bertaraf Bukan Bumiputera.

iii. Perniagaan Jenis Koperasi / Pertubuhan Peladang

a. Salinan Sijil Pendaftaran Koperasi/ Syarikat Kerjasama/Pertubuhan Peladang.

b. Senaskah Buku Undang-Undang Kecil Pertubuhan.

c. Salinan cabutan Minit Mesyuarat yang menunjukkan Ahli Lembaga Pengarah atau Ahli Jawatankuasa bersetuju untuk memohon Lesen Borong Beras dengan menyatakan peruntukan modal bagi menjalankan perniagaan tersebut sekurang-kurangnya RM100,000 bagi perniagaan bertaraf Bumiputera dan RM150,000 bagi perniagaan ber

Translate »